ΓΕΦΥΡΕΣ… ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ζήσης Σπ. Κάκος

Διαβάστε Δωρεάν το 1ο θέμα >>
Κατεβάστε Δωρεάν συνοδευτικό υλικό >>

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΕΔΩ >>


Στην παρούσα θεματογραφία έχουν επιλεγεί είκοσι έξι κείμενα από το έργο του Ξενοφώντα, ενός συγγραφέα που χαρακτηρίζεται για την ευρύτητα και την ποικιλία των ενδιαφερόντων του, την πίστη του σε υψηλές αξίες, τη σαφήνεια της έκφρασης, τη ζωντάνια της γραφής του. Αποσπάσματα από το έργο του χρησιμοποιούνται ως διδακτικά πρότυπα σε όλα τα εκπαιδευτικά βιβλία από την Αναγέννηση μέχρι και σήμερα.
Η παρουσίαση των κειμένων του Ξενοφώντα γίνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καθώς δίνονται πληροφορίες για το περιεχόμενο όλου του έργου από το οποίο προέρχεται το απόσπασμα και παρατίθεται ένα εκτενές απόσπασμα που προηγείται του κειμένου, ώστε ο μελετητής να κατανοεί πληρέστερα το νοηματικό περιεχόμενο.
Κάθε κείμενο αναλύεται πλήρως λεξιλογικά και δίνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν τη γραμματική και συντακτική αναγνώριση των όρων με σκοπό να εξοπλίζεται ο μαθητής με τις κατάλληλες γνώσεις που θα του επιτρέπουν να προσεγγίζει κάθε κείμενο της αρχαίας γραμματείας.
Η συντακτική ανάλυση του κειμένου που δίνεται σχηματικά και οι ερωτήσεις νέου τύπου στο τέλος των ενοτήτων φιλοδοξούν να συμβάλουν στην αυτενέργεια των μαθητών και να οδηγήσουν στην αυτεπίγνωση και την αυτοαξιολόγηση, καθιστώντας τους νέους συνεργούς της μάθησης και όχι απρόσωπους δέκτες.