Β’ ΤΕΥΧΟΣ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δώρα Ασημακοπούλου

Διαβάστε Δωρεάν την διδακτική ενότητα 12 >>

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΕΔΩ >>


Στο δίτομο αυτό έργο αναλύονται οι έξι θεματικές ενότητες του νέου σχολικού εγχειριδίου που αντιστοιχούν σε 22 διδακτικές ενότητες.

22 Κείμενα Αναφοράς (εκ των οποίων 7 είναι νέα ύλη): τα κείμενα παρουσιάζονται με διαγραμματική δομή και ερωτήσεις κατανόησης νοήματος. Στα νέα κείμενα υπάρχουν επιπρόσθετα σχόλια φιλοσοφικής προσέγγισης. Δίνονται οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των κειμένων σύμφωνα με τρεις άξονες: α) Τι λέει το κείμενο, β) Ας εμβαθύνουμε στο νόημα του κειμένου και γ) Για τη γλώσσα του κειμένου.

56 Παράλληλα Κείμενα που σχετίζονται με το Κείμενο Αναφοράς: δίνονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν και αφορούν είτε στην ανάλυση των κειμένων είτε στη σύγκρισή τους με το Κείμενο Αναφοράς.

40 Κείμενα Αυτενέργειας: τα κείμενα αυτά είναι αδίδακτα με ερωτήσεις που αναφέρονται στο νόημα, στις συντακτικές δομές και στις λεξιλογικές επιλογές. Δίνονται οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και, επιπλέον, ολόκληρη η μετάφραση των κειμένων και το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο για τις ερωτήσεις συντακτικού.

Για το σύνολο της ύλης του σχολικού εγχειριδίου:
Το παρόν βοήθημα περιλαμβάνει τις μεταφράσεις όλων των διδακτικών ενοτήτων (22) σε στήλες για να είναι δυνατή η συσχέτιση του αρχαίου χωρίου με το νόημα. Για όλες τις νέες ενότητες και για όσες είναι στην ύλη σε πρωτότυπο κείμενο δίνονται λεξιλογικές παρατηρήσεις, λεξιλογικές ασκήσεις και οι απαντήσεις τους.