Γ’ ΤΕΥΧΟΣ – Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δώρα Ασημακοπούλου

Διαβάστε Δωρεάν τo 15o κριτήριο Αξιολόγησης – Διδακτική Ενότητα 15 >>

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΕΔΩ >>


Τα Αρχαία Ελληνικά είναι η κορωνίδα των φιλολογικών μαθημάτων που διδάσκεται και εξετάζεται ο μαθητής για να πετύχει την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο. Για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση των μαθητών μέσω διαγωνισμάτων που αποτελούν προσομοίωση των θεμάτων των εξετάσεων και τους εξοικειώνουν με διαφορετικού τύπου θέματα και ερωτήσεις. Η δομή των κριτηρίων ανταποκρίνεται στη νέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων και ακολουθεί τις οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και το Ι.Ε.Π. Συγκεκριμένα, το βιβλίο εμπεριέχει είκοσι οκτώ κριτήρια αξιολόγησης με διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο. Τα πρώτα είκοσι δύο κριτήρια εξετάζουν μεμονωμένα τις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες του σχολικού εγχειριδίου και υπάρχουν και έξι κριτήρια επαναληπτικά, ένα ανά θεματική ενότητα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ενδελεχής επανάληψη και εξέταση των μαθητών και αξιοποιείται ποικιλία τύπων ερωτήσεων με πολλές διαφορετικές εκφωνήσεις και διαβαθμισμένη δυσκολία με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και την απόκτηση εμπειρίας. Τα παράλληλα κείμενα που έχουν επιλεγεί για σύγκριση με τα κείμενα αναφοράς καλύπτουν μεγάλο ειδολογικό και ιστορικό εύρος της ελληνικής και ξένης γραμματείας. Τα κείμενα αυτενέργειας (αδίδακτα κείμενα) που συμπληρώνουν το διαγώνισμα επιχειρούν τη «συνομιλία» με τα κείμενα αναφοράς, έτσι ώστε ο μαθητής να διαθέτει ισχυρά ερείσματα για την κατανόησή τους. Τα ερωτήματα -και εδώ- υπακούνε στη στόχευση της κειμενοκεντρικής προσέγγισης και του «αναγνωριστικού» γραμματισμού. Οι απαντήσεις που δίνονται στο τέλος του βιβλίου στηρίζονται στα σχόλια των δύο σχολικών εγχειριδίων και του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Βοηθήματος που λειτουργούν είτε ως πυρήνας των απαντήσεων είτε ως περικειμενικά στοιχεία. Αποφεύγεται συνειδητά κάθε προσπάθεια βερμπαλισμού και εντυπωσιασμού.